Tato kapitola popisuje dvě základní cesty k přesvědčování. Jedna cesta je založena na promyšlené zvážení argumentů ústřední problém, vzhledem k tomu, druhý je založen na afektivní sdružení nebo jednoduché závěry vázána na periferní podněty v přesvědčování kontextu. Tato kapitola pojednává o široké škále proměnných, které se ukázaly jako nápomocné při ovlivňování pravděpodobnosti zpracování, a tím i cesta k přesvědčování., Jeden ze základních postulátů modelu pravděpodobnosti zpracování—že proměnné mohou ovlivnit přesvědčování zvýšením nebo snížením kontroly argumentů zprávy—byl velmi užitečný při účtování účinků zdánlivě rozmanitého seznamu proměnných. Recenzenti literatury o změně postoje byli zklamáni mnoha pozorovanými protichůdnými účinky, a to i pro zdánlivě jednoduché proměnné., Vypracování Likelihood Model (ELM) se pokouší umístit tyto mnoho protichůdných výsledků a teorií v rámci jedné konceptuální deštník zadáním hlavních procesů, které jsou základem přesvědčování a uvede způsob, jakým mnoho z tradičně studovaných proměnných a teorie se vztahují na tyto základní procesy. Jilm se může ukázat jako užitečný při poskytování vodícího souboru postulátů, ze kterých lze interpretovat předchozí práci, a při navrhování nových hypotéz, které mají být prozkoumány v budoucím výzkumu.

Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *