Vi hører ofte udtrykkene alfa og beta, når vi taler om investeringer. Dette er to forskellige mål, der er en del af den samme ligning afledt af en lineær regression. Bare rolig, hvis det lyder for kompliceret, forklarer vi det hele i denne artikel.

Key Takeaways

  • Alfa og beta er to forskellige dele af en ligning, der bruges til at forklare den resultater af aktier og investeringsforeninger.
  • Beta er et mål for volatilitet i forhold til et benchmark, såsom s&p 500.,
  • Alpha er det overskydende afkast af en investering efter justering for markedsrelateret volatilitet og tilfældige udsving.
  • Alfa og beta er begge mål, der bruges til at sammenligne og forudsige afkast.

ligningen

Hvis ligninger får dine øjne til at glasere over, kan du bare springe denne del over. På den anden side kan vi gå direkte til ligningen, hvis du kender nogle algebra eller nogensinde har taget en klasse, der dækker regressioner på college., Den grundlæggende model er givet ved:

  • y = a + bx + u

Hvor:

  • y er udførelsen af den bestand, eller en fond.
  • a er alfa, hvilket er overskydende afkast af aktien eller fonden.
  • b er beta, som er volatilitet i forhold til benchmark.
  • is er udførelsen af benchmark, som ofte er s&p 500-indekset.
  • u er den resterende, hvilket er den uforklarlige tilfældige del af ydeevnen i et givet år.,

definition af Beta

Beta er et mål for volatilitet i forhold til et benchmark, og det er faktisk lettere at tale om beta først. Det måler den systematiske risiko for en sikkerhed eller en portefølje sammenlignet med et indeks som S&p 500. Mange vækstlagre ville have en beta over 1, sandsynligvis meget højere. En T-regning ville have en beta tæt på nul, fordi dens priser næppe bevæger sig i forhold til markedet som helhed.

Beta er en multiplikativ faktor., En 2X gearede S&P 500 ETF er en beta-meget tæt på 2 i forhold til S&P 500 med design. Det går op eller ned dobbelt så meget som indekset i en given periode. Hvis beta er -2, bevæger investeringen sig i den modsatte retning af indekset med en faktor på to. De fleste investeringer med negative beta ‘er er inverse ETF’ er eller har statsobligationer.

hvad beta også fortæller dig er, når risikoen ikke kan diversificeres væk. Hvis man ser på beta af en typisk investeringsforening, det er hovedsagelig fortæller dig, hvor meget markedsrisiko du tager.,

det er afgørende at indse, at høj eller lav beta ofte fører til markedets bedre resultater. En fond med masser af vækstlagre og høj beta vil normalt slå markedet i løbet af et godt år for aktier. Tilsvarende vil en konservativ fond, der besidder obligationer, have en lav beta og typisk overgå S&p 500 i løbet af et dårligt år for markedet.

Hvis en aktie eller fond overgår markedet i et år, er det sandsynligvis på grund af beta eller tilfældig held snarere end alfa.,

definition af Alpha

Alpha er det overskydende afkast af en investering efter justering for markedsrelateret volatilitet og tilfældige udsving. Alpha er en af de fem store risikostyringsindikatorer for gensidige fonde, aktier og obligationer. På en måde fortæller det investorer, om et aktiv konsekvent har udført bedre eller værre end dets beta forudsiger.

Alfa er også et mål for risiko. En alfa på -15 betyder, at investeringen var alt for risikabel i betragtning af afkastet. En alfa på nul antyder, at et aktiv har opnået et afkast, der svarer til risikoen., Alpha på større end nul betyder en investering bedre end, efter justering for volatilitet.

Når hedgefondsforvaltere taler om high alpha, siger de normalt, at deres ledere er gode nok til at overgå markedet. Men det rejser et andet vigtigt spørgsmål: når alpha er det “overskydende” afkast over et indeks, hvilket indeks bruger du?fondsforvaltere kan for eksempel prale af, at deres midler genererede 13% afkast, når S&P returnerede 11%. Men er S&P et passende indeks at bruge?, Lederen kan investere i små cap værdi aktier. Disse aktier har højere afkast end S&p 500, ifølge Fama og fransk tre-faktor Model. I dette tilfælde kan et lille cap-værdiindeks være et bedre benchmark end S&p 500.

Der er også en chance for, at en fondsforvalter lige var heldig i stedet for at have true alpha. Antag, at en manager overgår markedet med et gennemsnit på 2% i de første tre år af fonden uden nogen ekstra markedsrelateret volatilitet., I så fald er beta lig med en, og det kan se ud som om alpha er 2%.

Antag dog, at fondsforvalteren derefter underperformerer markedet med 2% i løbet af de næste tre år. Det ser nu ud til, at alpha er lig med nul. Alpha ‘ s oprindelige udseende skyldtes forsømmelse af prøvestørrelse.

meget få investorer har ægte alfa, og det tager typisk et årti eller mere at være sikker. Wararren Buffett anses generelt for at have alpha. Buffett fokuserede på værdiinvestering, udbyttevækst og vækst til en rimelig pris (GARP) strategier i løbet af sin karriere., En undersøgelse af Buffetts alpha fandt, at han havde en tendens til at bruge gearing med høj kvalitet og lav beta-aktier.

bundlinjen

Alfa og beta er begge risikofaktorer, som investorer bruger som værktøjer til at sammenligne og forudsige afkast. De er betydelige tal at vide, men man skal kontrollere omhyggeligt for at se, hvordan de beregnes.,

Articles

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *