Vi hører ofte vilkårene alfa-og beta-når vi snakker om investeringer. Dette er to ulike tiltak som er en del av den samme ligningen som er avledet fra en lineær regresjon. Ikke bekymre deg hvis det høres for komplisert, vil vi forklare det hele i denne artikkelen.

– Tasten Takeaways

  • Alfa-og beta er to forskjellige deler av en ligning brukes til å forklare resultatene av aksjer og fond.
  • Beta er et mål på volatilitet i forhold til en referanseindeks, slik som S&P 500.,
  • Alpha er det overskytende avkastning på en investering etter justering for markedsmessige volatilitet og tilfeldige svingninger.
  • Alfa-og beta er begge tiltak som brukes til å sammenligne og forutsi avkastning.

Ligningen

Hvis ligninger gjøre øynene dine glasur over, kan du bare hoppe over denne delen. På den annen side, kan vi gå rett til ligningen, hvis du kjenner noen algebra eller tok en klasse som dekker regresjoner på college., Den grunnleggende modellen er gitt ved:

  • y = a + bx + u

Hvor:

  • y er ytelse av aksjen eller fondet.
  • en alfa, som er det overskytende avkastningen av aksjer eller fond.
  • b beta, som er volatilitet i forhold til referanseindeksen.
  • x er ytelse av referanseporteføljen, som ofte er den S&P 500-indeksen.
  • u er den gjenværende, som er uforklarlig tilfeldig del av ytelsen i et gitt år.,

Definere Beta

Beta er et mål på volatilitet i forhold til en referanseindeks, og det er faktisk lettere å snakke om beta første. Det måler systematisk risiko på et verdipapir eller en portefølje i forhold til en indeks som S&P 500. Mange vekstaksjer ville ha en beta over 1, sannsynligvis mye høyere. En T-bill ville ha en beta nær null fordi prisene knapt beveger seg i forhold til markedet som helhet.

Beta er en multiplicative faktor., En 2X lånefinansiert S&P 500 ETF har en beta svært nær 2 relativ til S&P 500 av design. Det går opp eller ned dobbelt så mye som en indeks i en gitt periode. Dersom beta er -2, så investeringen beveger seg i motsatt retning av indeksen med en faktor på to. De fleste investeringer med negativ betaer er inverse Etf eller holde Egne obligasjoner.

Hva beta forteller også at du er når risiko kan diversifiseres bort. Hvis du ser på beta av en typisk aksjefond er det egentlig som forteller deg hvor mye markedet risikoen du tar.,

Det er viktig å innse at høy eller lav beta ofte fører til markedet meravkastningen. Et fond med massevis av vekstaksjer og høy beta vil vanligvis slå markedet i løpet av et godt år for aksjer. På samme måte, en konservativ fond som eier obligasjoner vil ha en lav beta, og vanligvis gjør det bedre enn de S&P 500 i løpet av et dårlig år for markedet.

Hvis en aksje eller et fond utkonkurrerer markedet for et år, er det sannsynligvis på grunn av beta eller tilfeldig flaks heller enn alfa.,

Definere Alpha

Alpha er det overskytende avkastning på en investering etter justering for markedsmessige volatilitet og tilfeldige svingninger. Alpha er en av de fem store risikostyring indikatorer for aksjefond, aksjer og obligasjoner. I en viss forstand, det forteller investorer om at en eiendel har konsekvent gjort det bedre eller verre enn sitt beta spår.

Alpha er også et mål for risiko. En alpha av -15 betyr at investeringen var altfor risikabelt gitt tilbake. En alpha på null tyder på at en eiendel har oppnådd en avkastning i samsvar med risikoen., Alfa er større enn null betyr at en investering bedre enn, etter justering for volatilitet.

Når hedgefondforvalterne snakke om høy alpha, er de som regel som sier at deres ledere er gode nok til å gjøre det bedre enn markedet. Men det reiser et annet viktig spørsmål: når alpha er «overflødig» avkastning over en indeks, hva indeksen bruker du?

For eksempel, fondsforvaltere kan skryte av at deres midler generert 13% avkastning når S&P returnert 11%. Men er det S&P en passende indeks til å bruke?, Forvalteren kan investere i små-cap verdi aksjer. Disse bestandene har høyere avkastning enn S&P 500, i henhold til Fama og French Tre-Faktor Modell. I dette tilfellet, en small cap verdiindeks kan være en bedre målestokk enn S&P 500.

Det er også en sjanse for at en forvalter fikk heldig i stedet for å ha ekte alfa. La oss anta at en manager utkonkurrerer markedet med et gjennomsnitt på 2% i løpet av de tre første årene av fondet, uten noen ekstra markedsmessige svingninger., I så fall, beta er lik én, og det kan se ut som alfa er 2%.

Likevel, la oss anta at fund manager deretter underperforms markedet med 2% over de neste tre årene. Det nå ser ut som alfa er lik null. Det opprinnelige utseendet av alfa var på grunn av utvalgsstørrelsen forsømmelse.

Svært få investorer har sann alpha, og det tar vanligvis et tiår eller mer for å være sikker. Warren Buffett er generelt ansett for å ha alpha. Buffett fokusert på verdien investeringer, utbytte vekst, og vekst til en rimelig pris (GARP) strategier i løpet av sin karriere., En studie av Buffett ‘ s alpha fant ut at han hadde en tendens til å bruke giring med høy kvalitet og lav-beta aksjer.

Den Nederste Linjen

Alfa-og beta er både risiko forholdstall som investorer bruk som verktøy for å sammenligne og forutsi avkastning. De er betydelige tall å vite, men en må se nøye for å se hvordan de er beregnet.,

– >

– >

– >

– >

– >

Articles

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *