We horen vaak de termen alpha en beta als het over investeringen gaat. Dit zijn twee verschillende maten die deel uitmaken van dezelfde vergelijking afgeleid van een lineaire regressie. Maak je geen zorgen als dat klinkt te ingewikkeld, we zullen het allemaal uitleggen in dit artikel.

Key Takeaways

  • Alfa en bèta zijn twee verschillende delen van een vergelijking die wordt gebruikt om de prestaties van aandelen en beleggingsfondsen te verklaren.
  • bèta is een maatstaf voor de volatiliteit ten opzichte van een benchmark, zoals de S&P 500.,
  • Alfa is het overtollige rendement op een investering na correctie voor marktgerelateerde volatiliteit en willekeurige schommelingen.
  • Alfa en bèta zijn beide maten die worden gebruikt om rendementen te vergelijken en te voorspellen.

de vergelijking

als vergelijkingen uw ogen laten glazuren, kunt u dit deel gewoon overslaan. Aan de andere kant, kunnen we direct naar de vergelijking gaan als je wat algebra kent of ooit een les hebt gevolgd over regressies op de universiteit., Het basismodel wordt gegeven door:

  • y = a + bx + u

waarbij:

  • y de prestaties van het aandeel of Fonds is.
  • A is alfa, wat het overtollige rendement van het aandeel of Fonds is.
  • b is bèta, wat de volatiliteit ten opzichte van de benchmark is.
  • x is de prestatie van de benchmark, die vaak de s&P 500 index is.
  • u is het residuele, dat is het onverklaarde willekeurige deel van de prestaties in een bepaald jaar.,

het definiëren van Beta

Beta is een maatstaf voor de volatiliteit ten opzichte van een benchmark, en het is eigenlijk gemakkelijker om eerst over beta te praten. Het meet het systematische risico van een effect of een portefeuille vergeleken met een index als de s&p 500. Veel groei aandelen zouden een beta boven 1, waarschijnlijk veel hoger. Een T-bill zou een beta dicht bij nul hebben omdat de prijzen nauwelijks bewegen ten opzichte van de markt als geheel.

Beta is een multiplicatieve factor., Een 2x leveraged S&P 500 ETF heeft een bèta die zeer dicht bij 2 ligt ten opzichte van de s&P 500. Het gaat twee keer zoveel omhoog of omlaag als de index in een bepaalde periode. Als beta -2 is, dan beweegt de investering in de tegenovergestelde richting van de index met een factor twee. De meeste beleggingen met negatieve bèta ’s zijn omgekeerde ETF’ s of houden schatkistobligaties aan.

wat beta u ook vertelt is wanneer het risico niet kan worden gediversifieerd. Als je kijkt naar de BÃ Ta van een typisch beleggingsfonds, vertelt het je in wezen hoeveel marktrisico je neemt.,

Het is van cruciaal belang om te beseffen dat hoge of lage beta vaak leidt tot marktprestaties. Een fonds met veel groei aandelen en hoge beta zal meestal verslaan de markt tijdens een goed jaar voor aandelen. Evenzo zal een conservatief fonds dat obligaties houdt een lage bèta hebben en doorgaans beter presteren dan de S&p 500 tijdens een slecht jaar voor de markt.

als een aandeel of Fonds een jaar beter presteert dan de markt, is dit waarschijnlijk te wijten aan beta of willekeurig geluk in plaats van Alfa.,

Defining Alpha

Alpha is het overtollige rendement op een investering na correctie voor marktgerelateerde volatiliteit en willekeurige schommelingen. Alpha is een van de vijf belangrijkste indicatoren voor Risicobeheer voor beleggingsfondsen, aandelen en obligaties. In zekere zin, Het vertelt beleggers of een actief consequent beter of slechter heeft gepresteerd dan de beta voorspelt.

Alfa is ook een risicomaat. Een alpha van -15 betekent dat de investering veel te riskant was gezien het rendement. Een alpha van nul suggereert dat een actief een rendement heeft verdiend dat evenredig is met het risico., Alpha van groter dan nul betekent dat een investering beter presteerde, na correctie voor volatiliteit.

wanneer hedge fund managers spreken over high alpha, zeggen ze meestal dat hun managers goed genoeg zijn om beter te presteren dan de markt. Maar dat roept nog een belangrijke vraag op: wanneer alpha de” excess ” return over een index is, welke index gebruik je dan?

bijvoorbeeld, fondsbeheerders kunnen opscheppen dat hun fondsen 13% rendement hebben gegenereerd wanneer de s&P 11% terugkeerde. Maar is de s&P een geschikte index om te gebruiken?, De manager zou kunnen investeren in small-cap Waarde Aandelen. Deze aandelen hebben een hoger rendement dan de S&P 500, volgens het Fama en het Franse drie-Factor Model. In dit geval kan een SmallCap-waardeindex een betere benchmark zijn dan de s&P 500.

Er is ook een kans dat een fondsbeheerder gewoon geluk had in plaats van True alpha te hebben. Stel dat een beheerder gemiddeld 2% beter presteert dan de markt gedurende de eerste drie jaar van het fonds zonder extra marktgerelateerde volatiliteit., In dat geval is beta gelijk aan één, en het zou kunnen lijken dat alfa 2% is.

stel dat de fondsbeheerder de markt de komende drie jaar met 2% onderschrijdt. Het lijkt er nu op dat alfa gelijk is aan nul. De oorspronkelijke verschijning van alpha was te wijten aan steekproefgrootte verwaarlozing.

zeer weinig beleggers hebben true alpha, en het duurt meestal een decennium of meer om zeker te zijn. Warren Buffett wordt algemeen beschouwd als alpha. Buffett richtte zich tijdens zijn carrière op value investing, dividendgroei en groei tegen een redelijke prijs (GARP)., Een studie van Buffett ‘ s alpha bleek dat hij de neiging om gebruik te maken van hefboomwerking met hoge kwaliteit en lage-beta aandelen.

de Bottom Line

Alfa en bèta zijn beide risicoratio ‘ s die beleggers gebruiken als instrumenten om rendement te vergelijken en te voorspellen. Het zijn significante getallen om te weten, maar men moet zorgvuldig controleren om te zien hoe ze worden berekend.,

Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *