betalingen voor jaarlijkse rekeningen en de eerste termijn voor halfjaarlijkse rekeningen moeten worden ontvangen op of vóór 30 September om boetes en rente te voorkomen. De tweede halfjaarlijkse termijn moet worden ontvangen op of vóór 31 December om boetes en rente te vermijden.

alle belastingplichtigen die in hun hoofdverblijfplaats wonen, betalen hun rekeningen voor de onroerendgoedbelasting op een halfjaarlijks schema, tenzij zij ervoor kiezen beide betalingen op of vóór 30 September van elk jaar te verrichten., Huiseigenaren die hun belastingbetalingen escrow kunnen ervoor kiezen om jaarlijks te betalen,maar moeten hun geldschieters op de hoogte van 1 mei van hun voornemen om jaarlijks te betalen.

huiseigenaren die geen belastingen bij een geldschieter deponeren, ontvangen een belastingrekening die hen in staat stelt om halfjaarlijks of jaarlijks te betalen. Halfjaarlijkse rekeningen omvatten twee betalingscoupons, terwijl de jaarlijkse rekeningen bevatten slechts één coupon. Betalingen op gedeeltelijke jaar heffingen (half jaar nieuwe bouw beoordelingen) zijn verschuldigd 30 dagen na de factuur is gemaild.,

bepaalde belastingen op persoonlijke eigendom, belastingen op woningen en belastingen op commercieel onroerend goed komen niet in aanmerking voor betaling op halfjaarlijkse basis.

Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *