metody analizy funkcji mózgu

metody behawioralne i neuronaukowe są używane, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasz mózg wpływa na sposób, w jaki myślimy, czujemy i działamy. Wiele różnych metod pomaga nam analizować mózg i daje przegląd relacji między mózgiem a zachowaniem. Sprzyja to zrozumieniu sposobów, w jaki skojarzenia są tworzone przez wiele regionów mózgu, umożliwiając odpowiednie reakcje zachodzące w danej sytuacji., Dobrze znanymi technikami są EEG (elektroencefalografia), który rejestruje aktywność elektryczną mózgu i fMRI (funkcjonalne obrazowanie rezonansu magnetycznego), który mówi nam więcej o funkcjach mózgu. Inne metody, takie jak metoda zmian, nie są tak dobrze znane, ale nadal bardzo wpływowe we współczesnych badaniach neuronaukowych.

korowe obszary mózgu: lokalizacje obszarów mózgu historycznie związanych z przetwarzaniem języka. Pokazane są również powiązane regiony korowe zaangażowane w widzenie, odczuwanie dotyku i ruch bez mowy.,

w metodzie lesion pacjenci z uszkodzeniem mózgu są badani w celu określenia, które struktury mózgu zostały uszkodzone i w jakim stopniu wpływa to na zachowanie pacjenta. Koncepcja metody zmiany opiera się na idei znalezienia korelacji między określonym obszarem mózgu a występującym zachowaniem. Z doświadczeń i obserwacji badawczych można wywnioskować, że uszkodzenie części mózgu powoduje zmiany behawioralne lub zakłóca wykonywanie określonego zadania.,

na przykład, pacjent z uszkodzeniem w okolicy kojarzenia ciemieniowo-skroniowo-potylicznego ma agrafię, co oznacza, że nie jest w stanie pisać, chociaż nie ma deficytów motorycznych. W konsekwencji badacze wnioskują, że jeśli struktura X jest uszkodzona i zachodzą zmiany w zachowaniu Y, X ma związek z Y.

Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *