płatności za roczne rachunki i pierwsza rata za półroczne rachunki muszą być otrzymane w dniu lub przed 30 września, aby uniknąć kar i odsetek. Druga półroczna rata musi być otrzymana do 31 grudnia lub przed tym dniem, aby uniknąć kar i odsetek.

wszyscy podatnicy mieszkający w swoim głównym miejscu zamieszkania płacą rachunki za podatek od nieruchomości zgodnie z harmonogramem półrocznym, chyba że zdecydują się na dokonanie obu płatności w dniu lub przed 30 września każdego roku., Właściciele domów, którzy escrow ich płatności podatku mogą zdecydować się zapłacić Rocznie, ale musi powiadomić ich kredytodawców do 1 maja o zamiarze zapłaty rocznie.

Rachunki półroczne obejmują dwa kupony płatności, podczas gdy rachunki roczne obejmują tylko jeden kupon. Płatności na częściowe opłaty roczne (półroczne nowe oceny budowlane) są należne 30 dni po wysłaniu rachunku.,

niektóre podatki od nieruchomości osobistych, podatki od wynajmu mieszkań i podatki od nieruchomości komercyjnych nie kwalifikują się do płatności w okresach półrocznych.

Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *