vi hör ofta termerna alfa och beta när man talar om investeringar. Dessa är två olika åtgärder som ingår i samma ekvation som härrör från en linjär regression. Oroa dig inte om det låter för komplicerat, vi ska förklara allt i den här artikeln.

viktiga Takeaways

  • Alfa och beta är två olika delar av en ekvation som används för att förklara resultatet av aktier och investeringsfonder.
  • Beta är ett mått på volatilitet i förhållande till ett riktmärke, såsom S&p 500.,
  • Alpha är den överskjutande avkastningen på en investering efter justering för marknadsrelaterad volatilitet och slumpmässiga fluktuationer.
  • Alfa och beta är båda de åtgärder som används för att jämföra och förutsäga avkastning.

ekvationen

om ekvationer gör dina ögon glasyr över, kan du bara hoppa över den här delen. Å andra sidan kan vi gå direkt till ekvationen om du känner någon algebra eller någonsin tog en klass som täcker regressioner på college., Grundmodellen ges av:

  • y = a + BX + u

var:

  • y är aktiens eller fondens resultat.
  • a är alfa, vilket är den överskjutande avkastningen av beståndet eller fonden.
  • b är beta, vilket är volatilitet i förhållande till riktmärket.
  • x är resultatet av riktmärket, vilket ofta är s& p 500 index.
  • u är resterande, vilket är den oförklarliga slumpmässiga delen av prestanda under ett visst år.,

definiera Beta

Beta är ett mått på volatilitet i förhållande till ett riktmärke, och det är faktiskt lättare att prata om beta först. Den mäter den systematiska risken för ett värdepapper eller en portfölj jämfört med ett index som S&p 500. Många tillväxtlager skulle ha en beta över 1, förmodligen mycket högre. En T-bill skulle ha en beta nära noll eftersom priserna knappast rör sig i förhållande till marknaden som helhet.

Beta är en multiplikativ faktor., A 2X leveraged s&p 500 ETF har en beta mycket nära 2 i förhållande till s&p 500 genom design. Det går upp eller ner dubbelt så mycket som indexet under en viss tidsperiod. Om beta är -2, rör sig investeringen i motsatt riktning av indexet med en faktor på två. De flesta investeringar med negativa beta-fonder är omvända ETF-fonder eller håller statsobligationer.

vad beta säger också är när risken inte kan diversifieras bort. Om du tittar på beta av en typisk fond, det är i huvudsak berätta hur mycket marknadsrisk du tar.,

det är viktigt att inse att hög eller låg beta ofta leder till bättre resultat på marknaden. En fond med massor av tillväxtlager och hög beta kommer vanligtvis att slå marknaden under ett bra år för aktier. På samma sätt kommer en konservativ fond som innehar obligationer att ha en låg beta och typiskt överträffa S&p 500 under ett dåligt år för marknaden.

om ett lager eller en fond överträffar marknaden i ett år är det förmodligen på grund av beta eller slumpmässig tur snarare än alfa.,

definiera Alpha

Alpha är den överskjutande avkastningen på en investering efter justering för marknadsrelaterad volatilitet och slumpmässiga fluktuationer. Alpha är en av de fem stora riskhanteringsindikatorerna för fonder, aktier och obligationer. På ett sätt berättar det för investerare om en tillgång konsekvent har utfört bättre eller sämre än dess beta förutspår.

Alpha är också ett mått på risk. En alfa av -15 innebär att investeringen var alltför riskabelt med tanke på avkastningen. En alfa på noll tyder på att en tillgång har fått en avkastning som står i proportion till risken., Alfa som är större än noll betyder en investering som överträffats efter justering för volatilitet.

När hedgefondförvaltare pratar om high alpha, säger de vanligtvis att deras chefer är tillräckligt bra för att överträffa marknaden. Men det väcker en annan viktig fråga: när alpha är” överskott ” avkastning över ett index, vilket index använder du?

till exempel kan fondförvaltare skryta med att deras medel genererade 13% returnerar när S&p returnerade 11%. Men är s&p ett lämpligt index att använda?, Förvaltaren kan investera i småkapitalstockar. Dessa lager har högre avkastning än S&p 500, enligt Fama och franska trefaktormodellen. I det här fallet kan ett värdeindex för Small cap vara ett bättre riktmärke än S&p 500.

det finns också en chans att en fondförvaltare bara hade tur istället för att ha true alpha. Antag att en chef överträffar marknaden med i genomsnitt 2% under fondens första tre år utan någon extra marknadsrelaterad volatilitet., I så fall är beta lika med en, och det kan se ut som alfa är 2%.

Antag dock att fondförvaltaren underpresterar marknaden med 2% under de kommande tre åren. Nu ser det ut som alfa är lika med noll. Det ursprungliga utseendet av alfa berodde på provstorlek försummelse.

väldigt få investerare har true alpha, och det tar vanligtvis ett decennium eller mer för att vara säker. Warren Buffett anses allmänt ha alpha. Buffett fokuserade på värdeinvesteringar, utdelningstillväxt och tillväxt till ett rimligt pris (GARP) strategier under sin karriär., En studie av Buffetts alfa fann att han tenderade att använda hävstång med högkvalitativa och låg-beta-lager.

den nedersta raden

Alfa och beta är båda riskförhållanden som investerare använder som verktyg för att jämföra och förutsäga avkastning. De är betydande siffror att veta, men man måste kontrollera noggrant för att se hur de beräknas.,

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *