bakgrund: Det finns växande bevis för att vissa fall av kronisk urtikaria och angioödem är förknippade med sköldkörtelns autoimmunitet. Vi presenterar fallet med en 42-årig kvinna med en två månaders lång utveckling av ödem i rätt hemiface i samband med sköldkörtelantikroppar.

metoder: hudtester utfördes med en standardserie aeroallergens och livsmedel och var negativa. Epikutana tester utfördes med en serie kontaktallergener med ett negativt resultat., Lungröntgen var normal. Ett komplett blodvärde utfördes med ESR, biokemistudie, proteinogram, koagulering, komplement, reumatoid faktor, Anti-nukleära antikroppar, hydatidos och hepatitserologier, urinsediment och pallparasitologi, som var normala. TSH var normalt och bland sköldkörtelantikropparna var de thyroglobulin (492 IE/mL) positiva och de mikrosomala var negativa.

resultat: ödemet remitteras med den 2 månader långa thyroxinbehandlingen., Trots det kliniska svaret, och även om tyroglobulinantikropparna initialt drabbades av en liten minskning, ökade de till värden som överträffade de ursprungliga, vilket sammanföll med ett återfall av ansiktsödem, så att behandlingen återupptogs med tyroxin och bilden sjönk igen.

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *