e-post PDF

e-post fullmakt dokument

Texas varaktiga finansiella fullmakt form är ett juridiskt dokument som utarbetas av en huvudman, som skulle skapa en relation mellan en advokat i själva verket / agent till vilken huvudmannen skulle godkänna befogenheter för agenten att hantera specifika eller alla befogenheter över sin verksamhet och ekonomi.,

detta dokument kan bli omedelbart tillgängligt eller den huvudansvarige kan välja att få dokumentet att träda i kraft endast på funktionshinder, oförmåga eller om den huvudansvarige inte längre kan fatta lämpliga beslut för sin egendom.

Texas kräver inte att dokumentet lämnas in om det inte används för att sälja eller refinansiera fast egendom på uppdrag av huvudmannen. Handlingen skall fortsätta att gälla, såvida inte den huvudansvarige väljer att återkalla handlingen.

Steg 1-parter-parterna måste läsa informationen högst upp på sidan., egna finansiella beslut

Steg 5 – underskrift – som ska undertecknas i tjänst av en notarie:

  • huvudmannen ska granska uttalandet
  • datum signaturen i dd/mm/yyyy format
  • huvudmannens underskrift

steg 6 – notarisering –

  • notarien ska bevittna och registrera signaturen
  • notarien kommer att slutföra den nödvändiga bekräftelseinformation och anbringa den officiella förseglingen (om någon)

steg 7 – information för agent –

  • huvudmannen måste vara säker på att tillhandahålla en kopia av agentens information för sina register.,

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *