czym jest relacja Zleceniodawca-Agent?

relacja zleceniodawca-agent jest umową, w której jeden podmiot prawnie powołuje drugiego do działania w jego imieniu. W relacji zleceniodawca-agent agent działa w imieniu zleceniodawcy i nie powinien mieć konfliktu interesów w wykonywaniu czynności. Związek między zleceniodawcą a agentem nazywa się „agencją”, a prawo agencji ustanawia wytyczne dla takiego związku.,

0:54

relacja dyrektor-Agent

kluczowe zlecenia na wynos

  • dyrektor wyznacza agenta do działania w ich imieniu i w ich najlepszym interesie. Przykłady obejmują inwestora wybierającego zarządzającego funduszem lub kogoś zatrudniającego adwokata do pracy prawnej.
  • nie powinno być konfliktu interesów między tymi dwoma, jeśli istnieje, tworzy to problem główny-agent.
  • relacja zleceniodawca-agent jest wyraźnie wyrażona w pisemnej umowie lub jest dorozumiana poprzez działania.,

zrozumienie relacji Zleceniodawca-Agent

relacja zleceniodawca-agent jest często definiowana w kategoriach formalnych opisanych w umowie. Na przykład, gdy inwestor kupuje akcje funduszu indeksowego, jest on głównym, a zarządzający funduszem staje się jego agentem. Jako agent zarządzający funduszem indeksowym musi zarządzać funduszem, który składa się z aktywów wielu zleceniodawców, w sposób, który zmaksymalizuje zwrot z danego poziomu ryzyka zgodnie z prospektem emisyjnym funduszu.,

agenci mają obowiązek wykonywać zadania z określonym poziomem umiejętności i staranności i nie mogą świadomie lub niedbale wykonać zadania w niewłaściwy sposób.

relacja zleceniodawca-agent może zostać zawarta przez dowolne chętne i zdolne strony w celu dokonania jakiejkolwiek transakcji prawnej., W prostych przypadkach zleceniodawca w związku jest jedyną osobą, która przydziela agenta do wykonania zadania; jednak inne relacje pod tym pozorem mają zleceniodawcę, który jest korporacją, organizacją non-profit, agencją rządową lub partnerstwem.

agent jest najczęściej osobą zdolną zrozumieć i ostatecznie wykonać zadanie powierzone przez zleceniodawcę., Typowe przykłady relacji główny agent to wynajęcie wykonawcy do zakończenia naprawy w domu, utrzymanie pełnomocnika do wykonywania prac prawnych, lub prosząc doradcę inwestycyjnego do dywersyfikacji portfela akcji. W każdym scenariuszu zleceniodawcą jest osoba poszukująca usługi lub porady profesjonalisty, podczas gdy agentem jest profesjonalista wykonujący pracę.,

szczególne względy

niezależnie od tego, czy relacja zleceniodawca-agent jest wyraźnie wyrażona w pisemnej umowie, czy jest dorozumiana w formie działań, relacja zleceniodawca-agent tworzy relację powierniczą między zaangażowanymi stronami. Oznacza to, że agent działający w imieniu zleceniodawcy musi wykonywać powierzone mu zadania w pierwszym rzędzie w najlepszym interesie zleceniodawcy.

agent jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań powierzonych przez zleceniodawcę, o ile zleceniodawca udziela racjonalnych instrukcji., Dodatkowo agent ma obowiązek wykonywać zadania, które nie będą celowo szkodzić zleceniodawcy. Obowiązek lojalności jest również implikowany w ramach relacji zleceniodawca-agent, która wymaga od agenta powstrzymania się od stawiania siebie w sytuacji, która tworzy lub zachęca do konfliktu między jego interesem a interesem zleceniodawcy, znany również jako problem zleceniodawcy-agenta.,

/ div >

Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *