Způsoby Funkci Mozku Analýzy

Behaviorální a neurovědeckých metod se používají k získat lepší pochopení toho, jak náš mozek ovlivňuje způsob, jak myslíme, cítíme a jednáme. Mnoho různých metod nám pomáhá analyzovat mozek a poskytnout přehled o vztahu mezi mozkem a chováním. To podporuje pochopení způsobů, jakými jsou asociace vytvářeny více oblastmi mozku, což umožňuje, aby se v dané situaci vyskytly příslušné reakce., Známé techniky jsou EEG (elektroencefalografie), která zaznamenává elektrickou aktivitu mozku, a fMRI (funkční zobrazování magnetickou rezonancí), což nám říká více o mozkových funkcích. Jiné metody, jako je metoda léze, nejsou tak známé, ale stále velmi vlivné v moderním neurovědním výzkumu.

kortikální oblasti mozku: umístění oblastí mozku historicky spojených se zpracováním jazyka. Jsou také zobrazeny přidružené kortikální oblasti zapojené do vidění, dotykového pocitu a hnutí bez řeči.,

V léze metoda, u pacientů s poškozením mozku jsou zkoumány určit, které struktury mozku byly poškozeny a do jaké míry to ovlivňuje chování pacienta. Koncept metody léze je založen na myšlence nalezení korelace mezi specifickou oblastí mozku a vyskytujícím se chováním. Ze zkušeností a výzkumných pozorování lze vyvodit závěr, že poškození části mozku způsobuje změny chování nebo narušuje provádění konkrétního úkolu.,

například, pacient s lézí v parietální-temporální-okcipitální asociační oblast má agraphia, což znamená, že je schopen psát i když nemá žádné deficity v motorické dovednosti. V důsledku toho vědci odvodí, že pokud je struktura X poškozena a dochází ke změnám v chování Y, X má vztah k Y.

Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *