Definition
substantiv, plural:
(allmänt) ett litet fall, kuvert eller täckning.
(anatomi)

(1) en membranös säck eller integument, speciellt omgivande helt eller delvis en kroppslig struktur eller organ.

(2) någon av de två skikten av vit materia i cerebrum.
(botanik)

(1) sporangium av ormbunkar, mossor, alger och svampar.

(2) en typ av dehiscent frukt som består av två eller flera karpeller (t.ex. vallmo).,
(mikrobiologi) mukopolysackaridskiktet som ligger utanför bakteriens cellvägg.
(farmakologi) en liten löslig behållare som omsluter en dos av ett oralt läkemedel eller vitamin.
(patologi) ett inkapslat material, särskilt ett som härrör från ett cellulärt eller immunsvar mot en främmande kropp.
tillägg
i anatomi hänvisar en kapsel till den membranösa manteln som omger ett kroppsligt organ som njure eller de fibrösa vävnaderna som omger en LED.
i botanik är en kapsel en dehiscent frukt som vid mognad delas upp (dehisce) för att frigöra fröna inom.,
i mikrobiologi hjälper kapseln till att skydda bakterier från fagocytos såväl som från uttorkning. Det hjälper dem också att hålla sig till ytor och celler. Därför anses det vara en virulensfaktor. Det finns oftast bland gramnegativa bakterier,såsom Escherichia coli.
ordet ursprung: franska, från Latin capsula, diminutiv av capsa, box.

relaterade former: kapselform (adjektiv)

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *