i dataanalys kan du sortera dina data enligt en viss variabel i datauppsättningen. I R kan vi använda hjälp av funktionsordningen (). I R kan vi enkelt sortera en vektor av kontinuerlig variabel eller faktor variabel. Att ordna data kan vara av stigande eller fallande ordning.

Syntax:

sort(x, decreasing = FALSE, na.last = TRUE):

Argument:

  • x: en vektor som innehåller kontinuerlig eller faktor variabel
  • minskande: kontroll för sorteringsmetodens ordning., Som standard är minskande inställt på ”falskt”.
  • last: Anger om värdet ” NA ” ska sättas sist eller inte

exempel 1

till exempel kan vi skapa en tibble-dataram och sortera en eller flera variabler. En Tibble dataram är ett nytt tillvägagångssätt för dataram. Det förbättrar syntaxen för dataramen och undvika frustrerande datatyp formatering, särskilt för tecken till faktor. Det är också ett bekvämt sätt att skapa en dataram för hand, vilket är vårt syfte här., För mer information om tibble, se vignetten: https://cran.r-project.org/web/packages/tibble/vignettes/tibble.html

Output:

exempel 2

# Sort by c3 and c4df <-data_framehead(df)

Output:

exempel 3

# Sort by c3(descending) and c4(acending)df <-data_framehead(df)

Output:

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *