megabyte används ofta för att mäta antingen 10002 byte eller 10242 byte. Tolkningen av att använda bas 1024 härstammar som en kompromiss teknisk jargong för byte multiplar som behövde uttryckas av befogenheter 2 men saknade ett bekvämt namn. Som 1024 (210) approximerar 1000 (103), ungefär motsvarar SI prefixet kilo-, det var en bekväm term för att beteckna den binära multipel., 1998 den Internationella Elektrotekniska Kommissionen (IEC) föreslagna standarder för binära prefix som kräver användning av megabyte för att strikt beteckna 10002 byte och mebibyte för att beteckna 10242 byte. I slutet av 2009 hade IEC-standarden antagits av IEEE, EU, ISO och NIST. Ändå fortsätter termen megabyte att användas i stor utsträckning med olika betydelser:

bas 10 1 MB = 1000000 byte (=10002 B = 106 B) är den definition som rekommenderas av det internationella systemet för enheter (SI) och den Internationella elektrotekniska kommissionen IEC., Denna definition används i nätverkskontexter och de flesta lagringsmedia, särskilt hårddiskar, flash-baserad lagring och DVD-skivor, och överensstämmer också med de andra användningarna av SI-prefixet i databehandling, såsom CPU-klockhastigheter eller prestandamått. Mac OS X 10.6 filhanteraren är ett anmärkningsvärt exempel på denna användning i programvara. Eftersom snöleopard rapporteras filstorlekar i decimaler.

i denna konvention är tusen megabyte (1000 MB) lika med en gigabyte (1 GB), där 1 GB är en miljard byte.,

Basen 2

Huvudsaklig artikel: mebibyte

1 MB = 1048576 byte (= 10242 B = 220 B) är den definition som används av Microsoft Windows med hänvisning till datorns minne, till exempel RAM-minne. Denna definition är synonymt med det entydiga binära prefixet mebibyte. Blandat 1 MB = 1024000 byte (= 1000×1024 B) är den definition som används för att beskriva formaterad kapacitet 1.44 MB 3,5-tums HD-diskett, som faktiskt har en kapacitet på 1474560bytes.

Halvledarminnet fördubblas i storlek för varje adressfält som läggs till i ett integrerat kretspaket, vilket gynnar räkningar som är befogenheter för två., Kapaciteten hos en diskenhet är produkten av sektorns storlek, antal sektorer per spår, antal spår per sida och antalet diskplattor i enheten. Förändringar i någon av dessa faktorer skulle vanligtvis inte fördubbla storleken. Sektorstorlekar fastställdes som befogenheter för två (vanligaste 512 byte eller 4096 byte) för bekvämlighet vid bearbetning. Det var en naturlig förlängning för att ge kapaciteten hos en diskenhet i multiplar av sektorns storlek, vilket gav en blandning av decimala och binära multiplar när man uttryckte total diskkapacitet.

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *