vroege voorstanders van de theorie betoogden dat de armen niet alleen gebrek aan middelen, maar ook verwerven een armoede-bestendigen waardesysteem. Volgens antropoloog Oscar Lewis “ontwikkelt de subcultuur mechanismen die de neiging hebben om het te bestendigen, vooral vanwege wat er gebeurt met het wereldbeeld, de aspiraties en het karakter van de kinderen die erin opgroeien”. (Lewis 1969, p., scholars (Young 2004 harvnb error: no target: CITEREFYoung2004 (help); Newman 1999 harvnb error: no target: CITEREFNewman1999 (help); Edin & Kefalas 2005 harvnb error: no target: CITEREFEdinKefalas2005 (help); Dohan 2003 harvnb error: no target: CITEREFDohan2003 (help); Hayes 2003 harvnb error: no target: CITEREFHayes2003 (help); Carter 2005 harvnb error: no target: CITEREFCarter2005 (help); Waller 2002 harvnb error: no target: CITEREFWaller2002 (help); Duneier 1992 harvnb error: no target: CITEREFDuneier1992 (help)) contend that the poor do not have different values.,de term “subculture of poverty” (later afgekort tot “culture of poverty”) verscheen voor het eerst in Lewis ‘ etnografie Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty (1959). Lewis worstelde om “de armen” te maken als legitieme onderwerpen wiens leven werd getransformeerd door armoede. Hij betoogde dat hoewel de lasten van armoede systemisch waren en dus opgelegd aan deze leden van de samenleving, ze leidden tot de vorming van een autonome subcultuur als kinderen werden gesocialiseerd in gedrag en attitudes die hun onvermogen om te ontsnappen aan de onderklasse bestendigde.,

Lewis gaf 70 kenmerken (1996 , 1998) die wijzen op de aanwezigheid van de cultuur van armoede, die volgens hem niet onder alle lagere klassen werd gedeeld.

de mensen in de cultuur van armoede hebben een sterk gevoel van marginaliteit, van hulpeloosheid, van afhankelijkheid, van niet erbij horen. Ze zijn als vreemdelingen in hun eigen land, ervan overtuigd dat de bestaande instellingen hun belangen en behoeften niet dienen. Samen met dit gevoel van machteloosheid is een wijdverbreid gevoel van minderwaardigheid, van persoonlijke onwaardigheid., Dit geldt voor de sloppenwijken van Mexico-Stad, die geen aparte etnische of raciale groep vormen en niet lijden onder rassendiscriminatie. In de Verenigde Staten heeft de cultuur van armoede van de negers het extra nadeel van rassendiscriminatie.

mensen met een cultuur van armoede hebben weinig gevoel voor geschiedenis. Het zijn marginale mensen die alleen hun eigen problemen kennen, hun eigen lokale omstandigheden, hun eigen buurt, hun eigen manier van leven., Meestal hebben ze noch de kennis, noch de visie noch de ideologie om de overeenkomsten te zien tussen hun problemen en die van anderen zoals zij elders in de wereld. Met andere woorden, ze zijn niet klassenbewust, hoewel ze zeer gevoelig zijn voor statusverschillen. Wanneer de armen klassenbewust worden of lid van vakbondsorganisaties, of wanneer zij een internationalistische kijk op de wereld hebben, maken zij naar mijn mening geen deel meer uit van de cultuur van armoede, hoewel zij misschien nog wel wanhopig arm zijn.,

(Lewis 1998)

hoewel Lewis zich bezighield met armoede in ontwikkelingslanden, bleek het concept “cultuur van armoede” aantrekkelijk voor Amerikaanse beleidsmakers en politici. Zij informeerde sterk over documenten zoals het Moynihan-rapport (1965) en de oorlog tegen armoede, meer in het algemeen.de cultuur van armoede komt ook naar voren als een sleutelbegrip in Michael Harrington ‘ s discussion of American poverty in the Other America (1962)., Voor Harrington is de cultuur van armoede een structureel concept gedefinieerd door sociale instellingen van uitsluiting die de cyclus van armoede in Amerika creëren en bestendigen.

Chicago ghetto on the South Side, mei 1974

Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *